קבלן עבודות אספלט או בקיצור קבלן אספלט, הוא קבלן המתמחה בעבודות עפר, סלילה ופיתוח. הקבלן מבצע עבודות סלילת כבישים, סלילת מגרשי ספורט וחניונים, חידוש חניות וחניונים, סלילת מדרכות, החלפת מכסי ביוב ובריכות ביוב, תיקון פגמים במשטחי אספלט קיימים, סלילת משטחי אספלט שונים ועוד. קבלן האספלט מכיר את בעלי המקצוע הנדרשים לצורך ביצוע העבודה ומעסיק אותם תחתיו. מומלץ להיעזר בקבלן אספלט לצורך עבודות הדורשות עבודת אספלט נרחבת. קבלן האספלט יסביר לכם מהי הדרך המיטבית לביצוע העבודה אותה אתם רוצים לבצע, למשל, אם ברצונכם לתקן פגמים ובורות הנוצרו בכביש קיים הקבלן ידע להציג לכם את חומרי האיטום השונים הנמצאים בשוק והעמידים נגד נזקי מזג אוויר. הקבלן ידע להעריך את עלות העבודה בהתייחס לדרישה, למחירי החומרים הנדרשים לביצוע, כמות כוח האדם ועוד, כאשר התמחור לעבודת אספלט סטנדרטית נע בין 100-400 שקלים. קבלן עבודות האספלט יהיה אחראי על גידור ושילוט האזור הכל בהתאם להנחיות מפקח בניה , במידה שנדרש.

עבודות אספלט

א. בקשו מן הקבלן הסבר אודות החומרים איתם הוא מבצע את עבודות האספלט השונות. ב. קראו על אפשרויות האספלט השונות על מנת לקבל רעיון לאופן בו יעשה שימוש באספלט בפרויקט שלכם, למשל, אולי תרצו שהחניות לצידי הכבישים יוכנו על ידי אספלט ויכללו הגבהה.