מבנה העובר שיפוצים חיצוניים או פנימיים בגובה, למשל, צביעה, טייח או חיפוי אבן, נדרש בהרכבת פיגומים. פיגומי הבניין כוללים פיגומי "מיטה" ובשמם האחר פיגומי טייח או פיגומי זקפים. פיגום "מיטה" הוא משטח עץ או מתכת שעליהם מתבצעת העבודה. במהלך תהליך הרכבת פיגומי "מיטה" תיבדק ייציבות הלוחות והיותם נקיים ממסמרים. הלוחות יורכבו כך שהם בעובי של כ-2.5 ס"מ ורוחבם כ-17 ס"מ. קבלן פיגומים אחראי על התקנת פיגומים בפרוייקטים קטנים וגדולים בהתאם לתקנות הבטיחות. הקבלן מעסיק תחתיו אנשים אשר עברו הכשרה לעבודה בגובה, ומנוסים בתחום בניית פיגומים. הקבלן אחראי גם על ביצוע עבודות פירוק הפיגומים.

מחיר פיגומים

מחיר פיגום -100 שח למיטה עד 150 שח למיטה

לאחר התקנת כלל הפיגומים באתר יש לבקש אישור ממהנדס הבניה, כי הפיגום תקין וצוות הפועלים יכול לעבוד עליו בבטחה. אם יש הפסקה של מספר ימים בין העבודות על הפיגום, נדרש לבדוק את יציבותו מחדש.