זכויות מפקח בניה

כאשר מדברים על מקצוע מפקח בניה, זכויות הוא לא המונח הנכון להשתמש בו, וכאיש מקצוע אין למפקח הבניה זכויות כלשהן. אם לא זכויות מפקח בניה המתמחה בניהול ופיקוח בנייה הוא בהחלט איש מקצוע שיש לו סמכויות, ואת הסמכויות האלה הוא רשאי להפעיל מול כל הגורמים המקצועיים המעורבים בפרויקט, ובראשם קבלן הביצוע, קבלני המשנה וצוותי הפועלים.

מהם הזכויות של מפקח הבניה ?

ובכן ברמה המקצועית למפקח בניה אין כל זכויות. הזכויות היחידות להן זכאי מפקח בניה הן זכויות שלהן זכאי כל עובד או עצמאי שמספק שירות, אך אלו לא קשורות לעבודתו ואינן נובעות מעבודתו. יחד עם זאת, מפקח בניה רשאי לדרוש את כל אמצעי הבטיחות הנדרשים לו על מנת לבצע את פעילות הפיקוח, ועל הלקוח ששכר אותו לספק לו את אמצעי הבטיחות הללו אם כך סוכם ביניהם מראש. לרוב מגיעים מפקחי הבניה עם כל האמצעים הדרושים לו והלקוח לא צריך להתעסק בכך, אך בהחלט מפקח בניה רשאי לסרב לבצע את הפיקוח אם הוא נדרש לבצע אותו בתנאים לא בטיחותיים.

זכויותיו של מפקח בניה רשום

אחרי שאמרנו שהמילה הנכונה היא לא בדיוק זכויות מפקח בניה המתמחה באיתור תשתיות הוא פונקציה מקצועית שיש לה בהחלט סמכויות, אותן הוא יכול להפעיל על כל הגורמים המעורבים בפרויקט. סמכויות אלה נוגעות לכל ההיבטים עליהם הוא צריך לפקח והן נובעות הן מהחוק והן מהסכם העבודה.

מהן הסמכויות של מפקח בניה?

לפני שנפרט את הסמכויות של מפקח הבניה, חשוב לציין שאת הסמכויות האלה צריך לעגן במסגרת הסכם העבודה שחותמים מול הקבלן. בהסכם זה צריך להיאמר כי הלקוח ישכור מפקח בניה שייצג אותו בפרויקט, וכי מפקח הבניה יוכל להציף ליקויים בתהליך הבנייה, ועל הקבלן יהיה לתקן את כל הליקויים הנדרשים להנחת דעתו של מפקח הבניה.

סמכויות מפקח בצד המשפטי

סמכויותיו של מפקח הבניה נובעות מעצם הגדרת תפקידו, ותפקידו הוא לפקח על פעילות הקבלן המבצע, לוודא שהם מבצעים את עבודתם על פי הכללים המקצועיים ההנדסיים, על פי הסטנדרטים הנדרשים, על פי תכנית הבניה שגובשה לפרויקט, על פי היתר הבניה שניתן לפרויקט ועל פי לוחות הזמנים שהוגדרו לפרויקט. כל אלה נמצאים בתחום סמכויות הפיקוח של מפקח בניה. בכל פעם שהמפקח מזהה סטייה מן הנדרש, יש לו את הסמכות לדרוש את תיקון ההתנהלות באתר הבניה באופן שיניח את דעתו. מפקח הבניה הוא הנציג שלכם בפרויקט, והוא האיש שדואג לאינטרסים שלכם, ולכן אתם רוצים לעגן את סמכויותיו וזכויותיו מראש.

זכויות מפקח בניה תמא 38 כמוהן כזכויות כל עובד בכלל ועובד בענף הבניין בפרט. מה שיש למפקח בניה ואין להרבה גורמים מקצועיים אחרים בענף הבניה הן סמכויות – סמכות לפקח על כל פעולה המבוצעת באתר הבניה ולדרוש תיקון של כל התנהלות לקויה להנחת דעתו המקצועית של המפקח. אפשר להגדיר זאת גם כזכות, אך נכון יותר לראות זאת כסמכות מקצועית.

More to explorer

איטום בית הנמצא בתהליך בנייה

יש המון מקרים בהם נדרשות עבודות איטום. אלו עבודות הנחוצות כאשר מבוצעת בניית השלד של הבית או שצריך לבצע את אותן העבודות,

חיזוק שיש מדריך מקיף

שליחה אם תעיפו מבט על הבניין הנשקף מבעד לחלון במקום בו אתם יושבים ממש עכשיו, סביר להניח שתגלו בניין שהחיפוי שלו עשוי

מבנה מסוכן המדריך

שליחה מבנה מסוכן הוא ביטוי שבפני עצמו נשמע מסוכן, וקשה לחשוב על מישהו שהיה רוצה או מסכים להתגורר במבנה כזה. יחד עם

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

התקשרו עכשיו