חברות פיקוח וניהול פרויקטים

 מהם התפקידים של חברת הפיקוח –חברות פיקוח וניהול פרויקטים

בניית מבנה, החל משלב התכנון ועד לשלב שבו המבנה נמסר לדיירים או לבעלים שלו, איננה עניין פשוט. את ניהול הפרויקט אפשר לבצע בשני אופנים: הראשון – באמצעות מנהל פרויקט והשני – באמצעות חברות פיקוח וניהול פרויקטים שייקחו חסות על הפרויקט וילוו אותו החל משלבי התכנון ועד לשלבי הבנייה האחרונים. יזמים רבים מעדיפים למסור את הפרויקט לחברת ניהול מקצועית. זאת, הן בגלל היכולות הגבוהות המאפיינות בדרך כלל את מנהלי החברה הזאת והן בגלל היכולת שלה לתמרן וללוות את הפרויקט תוך הפחתת העומס ממנהל יחיד וחלוקת המטלות והאחריות בין כמה פונקציונרים. מה כולל התפקיד של חברת הניהול? אילו סיבוכים אפשריים עשויים להאט את תהליך הבנייה וכיצד יש לטפל בהם? בשורות להלן נעסוק בתפקידה של חברת הפיקוח וביתרונות הנובעים מעצם ביצוע הפרויקט באמצעותה ליזמים ולמממנים של הפרויקט

התפקיד של חברות פיקוח וניהול פרויקטים

חברות פיקוח וניהול פרויקטים נוטלת, כאמור לעיל, פיקוד על תהליך הבנייה בכללותו. התפקיד שלה מתחיל בשלב התכנון ומסתיים אך ורק במעמד מסירת המפתח לדיירים או לבעלי הבניין, כחלק מהמטלות שלה, החברה מפקחת על כל הגורמים הקשורים בתהליך הבנייה ומתאמת ביניהם. זאת, במטרה להביא לסיום הפרויקט בתוך פרק הזמן ותוך עמידה במסגרת התקציב שנקבעו מראש. חברת הפיקוח תנקוט בכל הפעולות הנדרשות להשגת המטרות כאמור לעיל, אשר נקבעו מראש על ידי הגורמים המקצועיים ביחד עם מנהלי הפרויקט.

תהליך הבנייה, כאמור לעיל, כרוך בתיאום ושילוב בין מספר גדול מאד של גורמים. בסיום התהליך יוקם בניין חדש, תוך שמירה על סטנדרטים גבוהים הן לפי דרישות החוק והן על פי התוכניות הקיימות. וכל זאת, תוך עמידה בתקציב שנקבע מראש להשלמת הפרויקט ובזמנים שהוקצו לו. על מנת להגיע לתוצאה, חייב ניהול הפרויקט להתנהל בצורה מקצועית, תוך פיקוח מקרוב על הגדרת העבודה, ביצוע העבודה, האיכות והתקדמות שלה בכל רגע נתון. חברות פיקוח וניהול פרויקטים מעסיקות אך ורק בעלי מקצוע מיומנים, העומדים בדרישות החוק במדינת ישראל והמורשים, כולם ביחד וכל אחד לחוד, לעסוק בפיקוח ובהכוונה של תהליך הבנייה.

סיבוכים בתהליך הבנייה והפתרונות האפשריים

תהליך הבנייה הוא ארוך למדיי, וכולל שיתופי פעולה עם מגוון רחב של בעלי תפקידים, שכל אחד מהם מביא לידי ביטוי את המומחיות שלו בשלב אחר של הבנייה. חברות פיקוח וניהול פרויקטים והנציגים שלהן באתר הבנייה, אמורים לבצע את כל התיאומים האפשריים במטרה ליצור המשכיות בתהליך ולהימנע מעצירות בבנייה ככל האפשר. עם זאת, בפרויקט כל כך גדול, המשלב עבודה של בעלי מקצוע רבים, הייתכנות לסיבוכים היא גבוהה. סיבוך יכול להתחיל באי עמידה בזמנים של בעל מקצוע אחד, ולהפוך לכאוס שלם כיון שנוצר צורך לשנות את לוח הזמנים של כל הקבלנים וספקי השירות הקשורים בו. חברת הפיקוח צריכה להיערך מראש למצבים הללו, ולהכין מראש פתרונות אפשריים. כיון שלא ניתן להתכונן מראש ממש לכל תרחיש אפשרי, חברות פיקוח וניהול פרויקטים מזהות את נקודות התורפה בתהליך ודואגות מראש לפתרונות אפשריים שלא יפגעו במהלך הבנייה ולא יגרמו לסטייה ממשית מהעלויות המתוכננות. חלק מהפתרונות עשוי להיות מציאת חלופה לספק וחלק אחר יכול להיות הוספת ספק, במטרה לזרז את העבודה. למשל – עיכוב בעבודות בניית השלד, שעיכבו את מהלך העבודה, יכול להתקזז בחלקו על ידי הוספת ספקים בשלבי הריצוף הטיוח והצביעה, כך שהחיסכון בזמן יקזז את הפיגור בשלבים ההתחלתיים. חברות פיקוח וניהול פרויקטים איכותית תעשה הכל על מנת לעמוד במסגרת הזמן והתקציב שהוקצו מראש לפרויקט.

חברות פיקוח וניהול פרויקטים

השארת תגובה