בלוג - מאמרים

השכרת פיגום באתר בנייה

כאשר אתר הבנייה אינו בשימוש, ניתן להשכיר פיגומים. יש לסגור את אתר הבנייה לפרק זמן לפני שניתן יהיה להשכירו. החברה

התקנת דקים וריצוף לבית

דק ורציף הם שני סוגים של התקנה של אותו דבר. התקנת דק היא כאשר מניחים את היריעה הדקה על גבי

תהליך הגשת בקשת ההיתר

היתר בנייה הוא מסמך המעניק אישור להקים, לשפץ או להרוס מבנה. היא מעניקה לבעלים את הזכות לבצע שינויים בנכס ויכולה

סילוק ורכישה של פסולת ברזל

פסולת ברזל היא נושא סביבתי משמעותי. כמות פסולת הברזל שנוצרת בעולם עלתה ב-50% מאז שנת 2000. פינוי ורכישה של פסולת

073-3753290