בלוג - מאמרים

תהליך הגשת בקשת ההיתר

היתר בנייה הוא מסמך המעניק אישור להקים, לשפץ או להרוס מבנה. היא מעניקה לבעלים את הזכות לבצע שינויים בנכס ויכולה

סילוק ורכישה של פסולת ברזל

פסולת ברזל היא נושא סביבתי משמעותי. כמות פסולת הברזל שנוצרת בעולם עלתה ב-50% מאז שנת 2000. פינוי ורכישה של פסולת

חיפוש אחר חברה לפינוי אסבסט

אסבסט הוא מינרל טבעי ששימש באלפי מוצרים, ובמהלך השימוש בו לא היה ידוע שהוא גורם נזק. חשיפה לאסבסט נחשבת כיום

074-7765928