עוזר בטיחות

פיקוח בניה ופרויקטים במחירים שלא תמצאו באינטרנט באחריות!

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב:
073-3753290

בסוף 2018, התווסף תיקון חוק חדש לחוק ארגון הפיקוח על העבודה בישראל, ועל פיו חייב כל אתר בנייה למנות בעל תפקיד שיהיה האחראי העליון על נושא הבטיחות באתר וייקרא עוזר בטיחות. תיקון זה אושר לאחר התגברות היקף המקרים של תאונות עבודה באתרי בנייה עם תקופה שבה חדשות לבקרים דווח על פועל שנפגע באתר בנייה, נפל מגובה רב, נמחץ למוות או נפגע בעוד אינספור דרכים אפשריות. תיקון זה בא לתת מענה לנושא הבטיחות כשהקונספט המרכזי הוא כללי בטיחות ומדיניות בטיחות המוכתבת על ידי המפקח הכללי על העבודה בישראל, ויישום שלה על ידי בעל תפקיד מוגדר באתר הבנייה, הלוא הוא עוזר בטיחות. מהו התפקיד המדויק של עוזר בטיחות? מהי ההכשרה הנדרשת על מנת להפוך לעוזר בטיחות? מי יכול להיות עוזר בטיחות? באילו אתרי בנייה יש למנות עוזר בטיחות? על שאלות אלו ועוד עונים בשורות הבאות, המומחים של קבוצת אגס המתמחה בנושא הבטיחות בענף הבניין.

מהו תפקידו של עוזר בטיחות?

האחריות הכוללת על פרויקט בנייה ובכלל זה גם על בטיחות העבודה בפרויקט חלה תמיד על מנהל העבודה בפרויקט. בכדי לסייע למנהל בתחום הספציפי של בטיחות בעבודה, קבע החוק שלתחום זה יקבל המנהל סיוע מבעל תפקיד ייעודי הנקרא כאמור, עוזר בטיחות. נושא הבטיחות הוא כמובן נושא רחב הכולל בתוכו שורה אינסופית של כללים, תקנים, חוקים, תקנות וכן הלאה. תיקון החוק שעבר בכנסת בסוף 2018, בא לתקן למעשה את המצב בו אדם אחד, מנהל העבודה, הוא האדם היחיד בכל הפרויקט, שאחראי לנושא הבטיחות על כל הניואנסים הקטנים והרבים שבו. בהתאם לכך, קובע החוק כי עוזר בטיחות יהיה העוזר של מנהל העבודה לענייני בטיחות, ומכאן גם שם התפקיד שניתן.

בכדי להבטיח שעזרה זאת תהיה אפקטיבית גם בהיבט של כיסוי תחומי הסיוע וגם בהיבט של תחושת אחריות מוגדרת, ידועה וסופית, הגדיר החוק שורה של תחומים ספציפיים עליהם יהיה אחראי עוזר בטיחות ובכלל זה וידוא כי כל העובדים מקבלים הדרכות בטיחות בגובה ובעבודה, וידוא שכל הנוכחים באתר עומדים בתקנות כמו למשל היותם של כל הפועלים מעל גיל 18 וכן הלאה. רשימת המטלות ותחומי האחריות של עוזר בטיחות היא כמובן ארוכה ומפורטת ואותה ניתן למצוא ברשומות החוק ובאתר מינהל הבטיחות.

מהי ההכשרה הנדרשת לצורך מינוי עוזר בטיחות?

מינוי עוזר בטיחות אינו מבוצע כמינוי שרירותי של אחד העובדים באתר הבנייה על ידי מנהל העבודה, אלא חייב להיות כפוף לכללים והתקנות שנקבעו. לעניין זה, עוזר בטיחות חייב לעבור הכשרה ייעודית לעוזרי בטיחות במסגרת קורס לימודי תעודה שאורך 45 שעות לימוד. את הקורס יש לעבור באחד ממוסדות ההכשרה שאושרו על ידי המפקח הכללי על העבודה בישראל. מוסדות אלה מפוקחים על ידי משרד העבודה והרווחה, שגם קובע את תכני הקורס ואת תנאי ההסמכה. את רשימת המוסדות המאושרים לצורך מתן לימודי עוזר בטיחות, ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד העבודה והרווחה.

מי יכול לשמש כעוזר בטיחות באתר בנייה?

ככלל, תיקון החוק שאושר בשנת 2018 קובע כי כל אדם בגיר, קרי מעל גיל 18, אשר עבר את ההכשרה המקצועית הנדרשת כפי שפירטנו בפסקה הקודמת, רשאי לשמש כעוזר בטיחות באתר בניה. לעניין זה, יכול מנהל העבודה לקבוע בעצמו מי יהיה עוזר הבטיחות ורק עליו להבטיח שאותו אדם עובר את תהליך ההסמכה הנדרש כאמור. יחד עם זאת, על מנת להבטיח מיצוי מלא של פוטנציאל החוק, קובעות התקנות שורה של מגבלות שאחת הבולטות שבהן היא המגבלה על עובדים זרים. לעניין זה, החוק אינו אוסר על מינוי עובד זר לתפקיד עוזר בטיחות. יחד עם זאת, אי אפשר להתעלם מהעובדה שתפקיד זה הוא תפקיד מאוד תקשורתי בו צריך עוזר הבטיחות לתקשר על בסיס קבוע עם כל הנוכחים באתר הבנייה, להכיר לעומק את התקנות ואת תחומי האחריות שלו על פי החוק ולהתנהל בצורה ברורה ובהירה מול כלל המעורבים. על כן, קובעות התקנות כי את ההכשרה המקצועית לא ניתן לתת באמצעות שירותי תרגום ולכן עובד זר ששולט בשפה העברית מספיק בכדי לעבור את ההכשרה בהצלחה, יוכל לשמש גם כעוזר בטיחות בעוד שעובד זר שלא שולט בשפה העברית, לא יוכל כלל לעבור את ההכשרה בהצלחה ובהכרח גם לא יוכל לשמש כעוזר בטיחות. מגבלות נוספות ניתן למצוא באתר משרד העבודה והרווחה.

האם נדרש עוזר בטיחות בכל אתר בניה?

על פי תיקון החוק שהתקבל בכנסת בשנת 2018, ישנם שני מצבים בהם אתר בנייה מחויב במינוי עוזר בטיחות. המקרה הראשון הוא מקרה מוגדר שעומד בשני הקריטריונים הבאים: אתר בניה לבניית מבנה בגובה 7 קומות לפחות ואשר שטחו הכולל הוא 1,000 מ"ר לפחות. כל אתר בנייה שעומד בשני הקריטריונים הללו מחויב במינוי עוזר בטיחות על פי ההוראות המפורטות בתקנות. באתרי בנייה אחרים לא קיימת חובה מובנית, אלא שזה מביא אותנו למקרה השני בו אתר הבניה מחויב במינוי עוזר בטיחות והמקרה הזה הוא מקרה בו מפקח העבודה האזורי של משרד העבודה והרווחה דורש זאת. ישנם פרויקטים של בנייה הנדסית שבעקרון אינם מחויבים כלל במינוי עוזר בטיחות, אלא שבכפוף לשיקול דעתו של מפקח העבודה האזורי, ייתכן שגם בהם תהיה חובה למינוי עוזר בטיחות, כאמור על פי החלטתו של המפקח.

מה נדרש לבצע לאחר מינוי עוזר בטיחות?

לאחר שנקבע מי ישמש כעוזר הבטיחות באתר הבנייה ובתנאי כאמור שהעוזר שנבחר עומד בקריטריונים הנדרשים לרבות הסמכה מקצועית כנדרש בחוק, יש לרשום אותו בחלק ג' של הפנקס הכללי תחת הכותרת "מינוי אנשים לתפקידים מיוחדים". שימו לב שכל עוד לא מבוצע רישום זה, הרי שעל פי החוק לא מונה עוזר בטיחות. כלל זה בא למנוע מצב של התעלמות מוחלטת מהחוק ומינוי דה פקטו לאחר ביקורת או ביקור של מפקח במקום. בהתאם לכך, לאחר שמיניתם עוזר בטיחות לפרויקט, הקפידו לרשום אותו בפנקס הכללי כאמור. מעבר לכך לא נדרש עוד דבר, וגם אינכם מחויבים להודיע על המינוי או על זהות העוזר למינהל הבטיחות.

מדוע זה חשוב למנות עוזר בטיחות?

למרבה הצער, נושא הבטיחות הוא נושא שעדיין לא תופס את המקום הראוי לו במערך השיקולים של מנהלי פרויקטים בענף הבנייה בישראל. בסופו של דבר, הכל נמדד על סרגל פיננסי של רווח והפסד וכל מה שעולה כסף, מנסים להימנע ממנו עד כמה שניתן. בטיחות עולה כסף. היא עולה כסף במינוי אחראי בטיחות ולענייננו, עוזר בטיחות. היא עולה כסף בגיוס אנשי מקצוע שיפקחו על בניית פיגומים ומנופים, על הקפדת יתר בשכירת ציוד תקני וחדש, היא עולה כסף בגלל השילוט ואמצעי הבטיחות שיש לפזר לכל עבר ולצייד בו את כל העובדים ולהחליף ציוד תקול, בטיחות באופן כללי, עולה כסף ולכן, גם אם לא מתעלמים ממנה לחלוטין, מנסים למזער את נוכחותה במרחב עד כמה שניתן.

העניין הוא שחוסר בטיחות לא עולה כסף אלא עולה בחיי אדם. לאורך שנים זכה נושא הבטיחות להזנחה באתרי הבנייה בישראל אבל כיום כבר אי אפשר להתעלם מהמחיר היקר שהזנחה זו גובה בחיי אדם. חוסר בטיחות יכול גם לעלות הרבה מאוד כסף, כשבמקרים רבים גם הביטוח הטוב ביותר לא יכסה את הנזק שיכול להיגרם מהתנהלות לא בטיחותית. חוסר בטיחות יכול לעלות אפילו בחופש האישי של מנהל העבודה ובעתידו המקצועי, שכן כל תאונת עבודה שניתן להוכיח בה רשלנות, מובילה בסופו של דבר לכתב אישום פלילי על כל הכרוך בכך.

עוזר בטיחות הוא למעשה כלי שעומד לרשות מנהל הפרויקט בכדי להבטיח רמת בטיחות גבוהה באתר הבנייה, בראש ובראשונה לטובת העובדים באתר שידעו כי מישהו נמצא תמיד עם היד על הדופק ודואג שהכל מבוצע כפי שצריך, שהפיגום עליו הם מטפסים עבר בדיקות כנדרש ושהציוד שהם חובשים על גופם וראשם הוא ציוד תקין ותקני. עוזר בטיחות הוא חשוב גם לטובת הפרויקט כולו ולטובת מנהלי הפרויקט עצמם. כאשר הכל מתנהל בצורה בטוחה, העבודה מבוצעת בצורה יותר חופשית עם ריכוז מקסימלי בעבודה עצמה. מאחר ואין כל ספק שבפרויקטים רבים לא ניתן להטיל על מנהל העבודה שאמור להיות אחראי על כל ההיבטים של ניהול הפרויקט, גם את נושא הבטיחות, הרי שמינוי עוזר בטיחות מאפשר קפיצת מדרגה ברמת הבטיחות בפרויקט, כשיש בעל תפקיד מוגדר שכל עיסוקו הוא בטיחות ואשר עבר את ההכשרות הנדרשות וההסמכה הנדרשת על מנת לתפקד בתפקיד עוזר בטיחות.

חבילת בטיחות, מדיניות בטיחות ותכנית בטיחות

קבוצת אגס מתמחה בכל נושא הבטיחות באתרי בנייה ובכלל זה מציעה שירות מקיף וכולל לכל נושא הבטיחות באתר הבנייה. החברה מציעה ללקוחותיה את כל חבילת הבטיחות הנדרשת החל מהכשרה מקצועית של עוזר בטיחות והסמכתו על פי החוק, דרך אספקת הדרכות בטיחות לעובדים, בניית תכנית בטיחות לאתר וסיוע בפיקוח תוך ליווי צמוד של עוזר הבטיחות וכל צוות הבטיחות באתר. קבוצת אגס מספקת ייעוץ לפני פרויקט ותוך כדי פרויקט, מסייעת בגיבוש סל הכלים וציוד הבטיחות הנדרש ועומדת לרשות הלקוח בכל שאלה סביב כל מהלך שנושא סיכונים בטיחותיים. כך למשל, אם אתם נדרשים לבנות פיגום באתר הבנייה ואינכם יודעים מה אומר החוק לגבי בניית פיגומים על ידי בונה מורשה, קבוצת אגס תספק לכם את כל המידע הדרוש לכם וגם תסייע לכם בהעמדת בונה פיגומים מורשה לטובת העניין.

בהיבט של עוזר בטיחות, קבוצת אגס מאפשרת לכם להשלים מהלך של מינוי עוזר בטיחות מקצה לקצה ותחת קורת גג אחת. הקבוצה תסייע לכם בבחירת האדם המתאים, תשלב אותו בהכשרה מקצועית על פי החוק ותעניק לו את ההסמכה הנדרשת. כמו כן, קבוצת אגס תצייד את עוזר הבטיחות שלכם בכל הידע ובכל הכלים הנדרשים לו לרבות רשימת תחומי האחריות שלו, רשימות של ציוד בטיחות, נהלי בטיחות וכללי בטיחות חשובים בכל אתר בנייה ותעמוד לרשותו בכל שאלה ועניין שעולים לאורך הפרויקט על מנת להבטיח שבכל רגע נתון ועם כל אתגר שמתעורר, ידע עוזר הבטיחות שלכם לספק את המענה הטוב ביותר לטובת הבטיחות של העובדים בפרויקט ולטובת הבטיחות הכללית של הפרויקט.

תיקון חוק עוזר בטיחות הוא תיקון שכל מנהל עבודה אמור לברך עליו. במסגרת החוק ניתנה תקופה של כחצי שנה עד לכניסת החוק לתוקפו ותחולת החובה על כל אתרי הבניה הרלוונטיים כפי שפירטנו לעיל. אם אתם רוצים להשלים את המהלך של מינוי עוזר בטיחות וביסוס תפקידו בפרויקטים שלכם, קבוצת אגס עומדת לרשותכם בכל ההיבטים הרלוונטיים להצלחת תפקודו בפרויקט.

אז מה היה לנו בכתבה:

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב:
073-3753290

למידע נוסף והצעות מחיר, מלאו את הטופס

החזון שלנו

אנו מציעים לכם פגישת ייעוץ ראשוני להכיר אותנו על כוס קפה,בפגישה זו נעבור על פרטי הפרויקט שלכם ולאחר הפגישה נוכל להכין לכם תקציב מפורט והצעת מחיר לניהול ופיקוח על פרויקט הבניה שלכם.

בחירה בחברה מנוסה ומקצועית כמו חברתנו תבטיח לכם שקט נפשי ופרויקט מוצלח.

-אגס חברת פיקוח בניה-

מפקח בניה בחריש

  מפקח בניה הוא פונקציה ארגונית חשובה מאוד ומרכזית בכל פרויקט בניה מסחרי. יחד עם זאת, נוכחותו של מפקח בניה חשובה במיוחד בפרויקטים של בנייה

קרא עוד »

מפקח בניה בעומר

  מפקח בניה הוא פונקציה ארגונית חשובה מאוד ומרכזית בכל פרויקט בניה מסחרי. יחד עם זאת, נוכחותו של מפקח בניה חשובה במיוחד בפרויקטים של בנייה

קרא עוד »

מפקח בניה בתל-אביב

  מפקח בניה הוא פונקציה ארגונית חשובה מאוד ומרכזית בכל פרויקט בניה מסחרי. יחד עם זאת, נוכחותו של מפקח בניה חשובה במיוחד בפרויקטים של בנייה

קרא עוד »

מפקח בניה בקריות

  מפקח בניה הוא פונקציה ארגונית חשובה מאוד ומרכזית בכל פרויקט בניה מסחרי. יחד עם זאת, נוכחותו של מפקח בניה חשובה במיוחד בפרויקטים של בנייה

קרא עוד »

מפקח בניה ביפו

  מפקח בניה הוא פונקציה ארגונית חשובה מאוד ומרכזית בכל פרויקט בניה מסחרי. יחד עם זאת, נוכחותו של מפקח בניה חשובה במיוחד בפרויקטים של בנייה

קרא עוד »

מפקח בניה בחריש

  מפקח בניה הוא פונקציה ארגונית חשובה מאוד ומרכזית בכל פרויקט בניה מסחרי. יחד עם זאת, נוכחותו של מפקח בניה חשובה במיוחד בפרויקטים של בנייה

קרא עוד »

מפקח בניה בעומר

  מפקח בניה הוא פונקציה ארגונית חשובה מאוד ומרכזית בכל פרויקט בניה מסחרי. יחד עם זאת, נוכחותו של מפקח בניה חשובה במיוחד בפרויקטים של בנייה

קרא עוד »

מפקח בניה בתל-אביב

  מפקח בניה הוא פונקציה ארגונית חשובה מאוד ומרכזית בכל פרויקט בניה מסחרי. יחד עם זאת, נוכחותו של מפקח בניה חשובה במיוחד בפרויקטים של בנייה

קרא עוד »

מפקח בניה בקריות

  מפקח בניה הוא פונקציה ארגונית חשובה מאוד ומרכזית בכל פרויקט בניה מסחרי. יחד עם זאת, נוכחותו של מפקח בניה חשובה במיוחד בפרויקטים של בנייה

קרא עוד »

מפקח בניה ביפו

  מפקח בניה הוא פונקציה ארגונית חשובה מאוד ומרכזית בכל פרויקט בניה מסחרי. יחד עם זאת, נוכחותו של מפקח בניה חשובה במיוחד בפרויקטים של בנייה

קרא עוד »